Peter Borggren

Styrelseledamot

Peter har arbetat inom den finansiella sektorn i Sverige sedan 2001 som investeringsrådgivare och försäkringsförmedlare. Han har stor erfarenhet av att arbeta med finansiella tjänster mot kund.

Peter fokuserar främst på affärsutveckling, marknadsföring och försäljning. Utöver Peters kunskap och erfarenhet om finansiella instrument och försäkringsprodukter har han en gedigen förståelse för marknadsrisker och finansmarknadsanalys. 

Robert Teuwissen

Styrelseledamot

Robert är investeringsexpert med 30 års erfarenhet av handel på finansmarknaderna. Han har en gedigen meritlista, som bland annat inkluderar ledande positioner vid tradingavdelningar samt kapitalförvaltning genererande avkastning över genomsnittet.

Han har ansvarat för en investeringsavdelning som hanterat två olika valuta fx strategier: en diskretionärt förvaltad absolutavkastande valutaportfölj och en delvis algoritmstyrd valutastrategi. Förvaltningen omfattade fonder med absolut avkastning och diskretionärt förvaltade konton med aktiva och passiva valutamandat.