Peter Borggren

Styrelseledamot

Peter har arbetat inom den finansiella sektorn i Sverige sedan 2001 som investeringsrådgivare och försäkringsförmedlare. Han har stor erfarenhet av att arbeta med finansiella tjänster mot kund.

Peter fokuserar främst på affärsutveckling, marknadsföring och försäljning. Utöver Peters kunskap och erfarenhet om finansiella instrument och försäkringsprodukter har han en gedigen förståelse för marknadsrisker och finansmarknadsanalys. 

Robert Teuwissen

Styrelseledamot

Robert är en investeringsexpert med över 30 års erfarenhet av handel på finansmarknaderna och är specialiserad på råvaruterminer och valutamarknader. Han har arbetet för flera högprofilerade institutionella aktörer och hedgefonder, haft ledande positioner vid tradingavdelningar och ansvarat för en investeringsavdelning som hanterat två olika valutastrategier. Robert har med åren skaffat sig erfarenhet av att hantera risker i både lugna tider och tider präglade av extrem marknadsstress. Han besitter en unik kunskap inom modern portföljteori och beteendebaserad finansteori.

Vilken typ av kund är du?