Mer utrymme för ECB:s räntesänkningar

2023-10-09

AV CHELTON WEALTH

 

Den franska inflationen föll snabbare än väntat till den lägsta nivån sedan juli 2021 och även i Italien kom inflationen in under förväntan. Detta har gjort det troligt att ECB kommer att sänka räntorna snart. Enligt siffror som publicerades av det nationella statistikkontoret avtog konsumentpristillväxten i Frankrike till 2,3 procent i mars från 3,2 procent i februari. Marknaden hade förväntat sig 2,8 procent

 

 

Överraskande kraftig nedgång i inflationen i Frankrike

Nedgången i Frankrike återspeglade disinflation på alla områden, inklusive en nedgång i tjänsteinflationen till 3 procent, en nedgång i energiinflationen till 3,4 procent och en kraftig nedgång i livsmedelsinflationen till 1,7 procent. Priserna på färska livsmedel föll med 3,9 procent under året fram till mars. På månadsbasis sjönk inflationen i eurozonens näst största ekonomi till 0,3 procent från 0,9 procent. Siffrorna, som föregriper nästa veckas siffror som förväntas visa att euroområdets inflation dämpades något till 2,5 procent, kommer sannolikt att övertyga investerare om att ECB kommer att börja sänka räntorna senast i juni. Det finns till och med förnyade spekulationer om en räntesänkning i april.

 

 

Även italienska och spanska siffror kom in bättre än väntat.

I Italien steg inflationen med 1,3 procent under året fram till mars, en mindre ökning än väntat från 0,8 procent under föregående månad. Enligt Italiens statistikbyrå berodde uppgången på att den säsongsbetonade klädförsäljningen upphörde, högre priser på transporttjänster och en långsammare minskning av energikostnaderna. Marknaden hade förväntat sig 1,5 procent. Spanska siffror som publicerades på onsdagen visade att inflationen i euroområdets fjärde största ekonomi steg något mindre än väntat, från 2,9% i februari till 3,2% i mars. Den spanska kärninflationen dämpades till 3,3 procent i mars från 3,5 procent i februari.
Möjligt med fyra räntesänkningar under 2024

 

 

Yannis Stournaras, Greklands centralbankschef och medlem i ECB, räknar nu till och med med fyra räntesänkningar från ECB under 2024. Om inflationen fortsätter att utvecklas som den gjorde i mars bör detta vara möjligt. Det innebär att ECB skulle behöva sänka räntorna två gånger före sommaren. För närvarande står Stournaras ensam i sin uppfattning, men inflationssiffrorna stöder hans argument. Dessutom menar Stournaras att skillnaderna i åsikter om när räntan ska sänkas är mycket mindre än vad marknaden antyder.

Vilken typ av kund är du?