För din trygghet erbjuder Axi en stor transparens där du får en realtidsöversikt över utvecklingen av din investering.

Du får både daglig och månatlig kontorapport via mail.

Äganderätten till ditt kontoinnehav hos Axi tillhör uteslutande dig som är kontoinnehavare. Bara du har rätt att göra insättningar och uttag. Under inga omständigheter kommer någon ha tillgång till ditt kapital, ta ut eller sätta in pengar på ditt konto.

Axi är huvudansvarig för dig som kund. För att säkerställa fullständigt förtroende och transparens jobbar Axi under tillsyn av en av världens mest ansedda tillsynsmyndigheter, brittiska ”Financial Conduct Authority (FCA)”. För oss som valutamäklare är detta en av de mest eftertraktade licenserna i branschen, med ett högt anseende och trovärdighet för alla finansiella tjänsteleverantörer. FCA är känt för sina stränga lagar och regler som säkerställer öppenhet och säkerhet i alla affärer.

Axi förvarar dina pengar på ett separat konto hos "Lloyds Bank". Detta är obligatoriskt med gällande regelverk och görs för att skydda dina medel genom att hålla pengarna åtskilda från mäklarens rörelsekapital.

All handel sker med Axis egna kapital. Varje kväll klockan 23:00 redovisar Axi dagens resultat till Lloyds Bank och resultatet (vinst/förlust) korrigeras på ditt konto genom antingen insättningar eller uttag. Varje månad kontrollerar tillsynsmyndigheten FCA ditt konto hos Lloyds Bank.

I det fall Lloyds Bank hamnar på obestånd utgår en kompensation via ”Financial Services Compensation Scheme” på upp till 85 000 GBP.