Axi öppnar ett separat konto hos Lloyds Bank och för över dina pengar dit. 

Äganderätten till ditt kontoinnehav hos Axi tillhör uteslutande dig som är kontoinnehavare. Du är den ende som har rätt att göra insättningar och uttag. Under inga omständigheter kommer någon ha tillgång till ditt kapital, eller kunna ta ut eller sätta in pengar på ditt konto.

Till skillnad från investeringar gjorda i investeringsfonder, ger kontot en realtidsöversikt över utvecklingen av era investeringar. Ni får både daglig och månatlig kontorapport via mail direkt från Axi.

Axi fungerar som huvudansvarig för dig som kund. För att säkerställa fullständigt förtroende och transparens jobbar Axi under tillsyn av en av världens mest ansedda tillsynsmyndigheter, brittiska ”Financial Conduct Authority (FCA)”. För en valutamäklare är det en av de mest eftertraktade licenserna i branschen och har ett visst rykte och trovärdighet för alla finansiella tjänsteleverantörer. Det beror på att FCA är känt för sina stränga lagar och regler som säkerställer öppenhet och säkerhet i alla affärer.

Axi förvarar dina pengar på ett separat konto hos Lloyds Bank. Detta är obligatoriskt från gällande regelverk och görs för att skydda dina medel genom att hålla pengarna åtskilda från mäklarens rörelsekapital.

All handel sker med Axis egna kapital. Varje kväll klockan 23:00 redovisar Axi dagens resultat till Lloyds Bank och resultatet (vinst/förlust) korrigeras på ditt konto genom antingen insättningar eller uttag. Varje månad kontrollerar tillsynsmyndigheten FCA ditt konto hos Lloyds Bank.

I det fall Lloyds Bank hamnar på obestånd utgår en kompensation via ”Financial Services Compensation Scheme” på upp till 85 000 GBP.