På Chelton förvaltar vi fyra olika strategier inom valutahandel

Vi har lagt ihop två av dem i en jämn fördelning till en förvaltningstjänst som heter Currency Sigma.

Varför du bör investera

din överskottslikviditet

Skapa tillväxt

Att ha ett överskott i ditt företagskapital innebär att du har mer pengar tillgängliga än vad som krävs för att täcka de löpande driftkostnaderna och beror helt enkelt på att det går bra för ditt företag. Det finns möjlighet att investera och skapa tillväxt på dessa.

Låt kapitalet arbeta

Det är viktigt att du inte bara låter pengarna ligga på ett konto med låg ränta utan att du låter kapitalet arbeta. God avkastning på överskottslikviditet skapar större möjligheter i framtiden för exempelvis överlevnad, återbetalning till aktieägarna och investeringar. Problematiken för många i sitt sparande av företagskapital är att inflationen äter upp avkastningen från en låg ränta.

Inflation äter upp ränteavkastning

En inflation på exempelvis två procent innebär att varje miljon kronor kapital minskar i värde med 20 000 kr per år. Räntan på sparkontot äts i regel upp av inflationen och värdeökningen uteblir. Uteblivna investeringar av överskottslikviditet får därför effekt på längre sikt.

Det är viktigt att ha en buffert mot oväntade utgifter. Se dock till att ha pengarna på ett konto som ger dig sparränta tillbaka på kapitalet. 

Optimera ekonomin och öka vinsten

Kapital som överstiger buffertbehovet är lämpligt att placera och ge avkastning. Det kommer generera inkomster utanför bolagets verksamhet och genom att använda ditt överskott på bästa sätt kan du optimera ekonomin och på så sätt öka vinsten.

Risken på investeringen ska inte äventyra det övergripande målet med att bevara kapitalets köpkraft. Här är det lämpligt med en placering som först och främst kan visa en stabilitet på nedsidan men samtidigt erbjuda en god avkastning på både kort och lång sikt.

juni 2024

Ränta på ränta är en kraftfull ekonomisk princip inom långsiktigt sparande och investeringar.

Istället för att ta ut den genererade avkastningen så återinvesterar du den så att ditt kapital kan växa organiskt över tid. Genom att göra detta så ökar den totala summan av ditt sparande, vilket i sin tur genererar ännu mer avkastning nästa gång. Med tiden ackumuleras den årliga avkastningen och börjar själv generera avkastning, vilket resulterar i en exponentiell tillväxtkurva för ditt kapital.

Diagrammet baseras på Sigmas historiska avkastningsresultat och utgör ingen garanti för framtida resultat.

Investerat belopp

Sparhorisont: 10 År

Ackumulerad avkastning:

LEGEND
 • Currency Sigma
 • S&P 500 TR
 • MSCI World
 • Bloomberg US Agg. Bond
 • Populära svenska fonder
 • I diagrammet ser vi Currency Sigma

  tillsammans med obligationsindex, globala aktieindex och några fonder som är kända för att prestera bra resultat över tid. Vi finner Sigma i rutan uppe till vänster med hög avkastning till låg risk och vi kan se att Sigma erbjuder högre avkastning än globala börsindex till en lägre risk än obligationer.

  Sigma utgör ett bra komplement till t.ex. aktiefonder i en investeringsportfölj.

  VÅRA UTMÄRKELSER FRÅN BARCLAY HEDGE 2023-2024

  Barclay Hedge är en branschledande databas som hjälper investerare att analysera resultatet av mer än 7 000 hedgefonder och program för förvaltade konton över hela världen.


  Så blir du kund

  01
  Kontakta oss på Chelton
  02
  Vi hjälper dig att komma igång
  03
  Vi påbörjar handeln

  Vill du veta mer? 

  Ange dina uppgifter så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

  Vilken typ av kund är du?