Är du intresserad av att investera i Currency Sigma?

Peter Borggren

VD

Följ dessa steg för att påbörja processen att bli kund.


1. Kontakta oss på ansokan@cheltonwealth.se eller 040 – 50 00 05 så vägleder vi dig.
2. Med vår hjälp börjar du med att fylla i din ansökan om förvaltningsavtal till Chelton.
3. När den är godkänd, med vår hjälp ansöker du om att öppna ett konto hos valutamäklaren Axi.
4. När kontot är öppnat och du fört över önskat belopp så påbörjar vi handeln.


Ansökan Chelton Wealth

Med hjälp av oss börjar du med att fylla i din ansökan om förvaltningsavtal till Chelton Wealth. När den är godkänd ansöker du om att öppna ett konto hos valutamäklaren Axi. När kontot är öppnat och du fört över önskad premie så påbörjar vi handeln.

Under inga omständigheter kommer någon ha tillgång till ditt kapital, eller kunna ta ut eller sätta in pengar på ditt konto. Äganderätten till ditt kontoinnehav tillhör uteslutande dig som är kontoinnehavare. Du är den ende som har rätt att göra insättningar och uttag.


Ansökan Axi

Valutamäklaren Axi som vi samarbetar med, fungerar som huvudansvarig för dig som kund. För att säkerställa fullständigt förtroende och transparens jobbar Axi under tillsyn av en av världens mest ansedda tillsynsmyndigheter, brittiska ”Financial Conduct Authority (FCA)”. För en valutamäklare är det en av de mest eftertraktade licenserna i branschen och har ett visst rykte och trovärdighet för alla finansiella tjänsteleverantörer. Det beror på att FCA är känt för sina stränga lagar och regler som säkerställer öppenhet och säkerhet i alla affärer.

Till skillnad från investeringar gjorda i investeringsfonder, ger kontot en realtidsöversikt över utvecklingen av era investeringar. Ni får både daglig och månatlig kontorapport direkt från Axi.