VD

Välkommen till Chelton Wealth

Vi är ett finansiellt institut som genom vår förvaltningstjänst hjälper privatpersoner och företag att investera i valutahandel. Vårt förvaltningsteam, som leds av Robert J Teuwissen, har mer än 30 års erfarenhet av handel på valutamarknaden. 

Cheltons valutahandel utförs med ambitionen att din investering ska vara trygg och säker oavsett hur marknaden mår. Vi använder en sund och systematisk riskkontroll för att ge dig en stabil avkastning och hålla riskerna låga. Våra investeringar påverkas i mycket låg grad av aktier och obligationer, vilket hittills gett en jämn och hög vinst. Totalt sett förvaltar vi 5,3 miljarder kronor. Vår förvaltningstjänst  Currency Sigma har kontinuerligt gett positiva resultat varje år. Nio av tio månader har vi haft positiv avkastning, och i genomsnitt tjänat 16% per år efter avgifter. Det betyder att våra kunder har haft en mycket bra ekonomisk framgång med oss, som med tiden kommer ge dem mer frihet att leva ett bra liv och göra det som är roligt.