Investeringens likviditet är absolut och omedelbar. 

Det finns INGEN inlösenperiod. Du kan investera i eller avyttra kontot när som helst. Förfrågningar om att ta ut pengar från tredje part kommer INTE att behandlas.

Delåterköp gör du enkelt på din Client Portal (Mina Sidor) med en vanlig kontoöverföring. Dina registrerade bankuppgifter som görs vid insättningen används också vid uttag.

Vid helt återköp rekommenderar vi för bästa resultat att du meddelar oss på Chelton i god tid (1 månad) innan du tar ut dina pengar. Det är för att kunna sälja av öppna positioner efterhand som det är lämpligt i kombination med att vi inte köper några nya positioner. När du inte har några positioner kvar gör du din kontoöverföring.

Skicka ett mail till oss på tradingdesk@cheltonwealth.se.

Vilken typ av kund är du?