Currency Sigma, historisk prestanda

Löptid: 69 månader.
Genomsnittsavkastning: 15,17% per år.
Avkastning med ränta på ränta sedan start (125,86%): 21,89% per år.

Fyll i valfritt belopp, löptid och genomsnittsavkastning och låt programmet räkna ut hur mycket du tror att din investering kommer att stiga i värde med ränta på ränta över tid. 

Exempel: Om du investerar 100.000 kr, hur mycket är det värt om 10 år om du får 7% avkastning per år?

Belopp        Löptid        Genomsnittsavkastning
                           📈

Man bör också väga avkastningen mot hur mycket risk man tagit för att få den.